Vergoeding natuurgeneeskundig consult

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging VNT en koepelorganisatie RBCZ. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden (deels) de kosten voor een natuurgeneeskundig consult vanuit de aanvullende verzekering.

Om mijn kennis actueel te houden volg ik bij- en nascholingen, niet alleen binnen het vakgebied van de natuurgeneeskunde en massage, maar ook op het gebied van de medische en psychosociale kennis. Daarnaast heb ik intercollegiale toetsing en werkoverleg met collega’s via o.a. intervisie en supervisie.

De praktijk voldoet aan de nieuwe eisen van de zorgverzekeraars op het gebied van de medische en psychosociale basiskennis die zijn ingegaan op 1 januari 2017, waardoor een natuurgeneeskundig consult (deels) wordt vergoed door de zorgverzekeraars.