Vergoeding natuurgeneeskundig consult

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging VNT en voor het klacht- en tuchtrecht vnt-logobij de koepelorganisatie KAB. (Met ingang van 1 januari 2017 bij RBCZ.) De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden (deels) de kosten voor een natuurgeneeskundig consult vanuit de aanvullende verzekering.

Om mijn kennis actueel te houden volg ik bij- en nascholingen, niet alleen binnen het vakgebied van de natuurgeneeskunde en massage, maar ook op het gebied van de medische en psychosociale kennis. Daarnaast heb ik intercollegiale toetsing en werkoverleg met collega’s via o.a. intervisie en supervisie.

De praktijk voldoet aan de nieuwe eisen van de zorgverzekeraars op het gebied van de medische en psychosociale basiskennis die ingaan op 1 januari 2017, waardoor een natuurgeneeskundig consult ook volgend jaar (deels) wordt vergoed door de zorgverzekeraars.