H.E.A.L.

Deze methode helpt mij bij mijn persoonlijke ontwikkeling:

H – Herken

E – Erken (praat erover)

A – Armen erom heen

L – Losser maken

Herkennen en Erkennen (delen met anderen) lukt mij vaak nog wel, maar kan ik mijn armen erom heen slaan? Om dat wat pijn doet? Om dat wat ik niet of anders wil? Of anders gaat dan ik zou willen? En als het antwoord daarop Nee is, kan ik dan daar mijn armen omheen slaan? Als dat lukt, wordt dat wat me raakt of pijn doet meteen losser.

Ik geloof meer in losser maken dan loslaten. Wie weet helpt dit jou ook?