Familieopstellingen / systemisch werk

Personal Touch werkt ook met familieopstellingen oftewel systemisch werk. Zowel in 1-op-1 situaties als in groepen.systemisch werken; iedereen heeft een plek

De groepsbijeenkomsten worden gegeven door Annemieke van Leeuwen en Hanneke van der Keijl in het Cultuurhuis in Woudenberg (Dorpsstraat 40) van 10 tot uiterlijk 16 uur. We werken aan de hand van een thema.

 

Meer informatie over onze werkwijze vind je op de pagina tarieven. Wil je meer weten of je opgeven, stuur dan een bericht via het contactformulier of kijk eerst eens naar ons folder over de groepsopstellingen in Woudenberg.

“Wat is dat familieopstellingen?”
We danken ons bestaan aan onze familie (ouders en voorouders). Naast het DNA en de genen die we meekrijgen, is onze familie ook een systeem van mensen waar we -bewust of onbewust- diep mee zijn verbonden. De een voelt zich in de verbondenheid vrij, een ander gevangen of verstrikt. We maken, of we willen of niet, altijd deel uit van onze familie van herkomst en, als we zelf bindingen zijn aangegaan, van onze gekozen familie.

Familieopstellingen is een methode die is ontwikkeld door Bert Hellinger, een Duitse psychotherapeut/gezinstherapeut. Daarmee worden bindingen en verstrikkingen zichtbaar gemaakt. Hij ontdekte dat een verborgen dynamiek uit het verleden, onverwerkte trauma’s en gebeurtenissen in families, de oorzaak kunnen zijn van problemen van fysieke en psychische aard nu.

Door met liefde naar het hele systeem te kijken, inclusief het verleden, kan de verstrikking aan het licht komen en wordt heling voor het individu nu mogelijk. Daarbij blijkt het noodzakelijk dat ieder een eigen plek heeft, er een balans is tussen geven en nemen en de juiste volgorde wordt gerespecteerd. Pas als we ons hiermee instemmen, kan de liefde zich ontwikkelen.

Bij familieopstellingen (ook systemisch werk genoemd) werken we vanuit de vraag/je verlangen die voortkomt uit je diepste bron of je ziel. Vanuit deze vraag wordt je familie (ook systeem genoemd) opgesteld of kijk je bijvoorbeeld naar je ziel, je zelf en je kracht. In een groep staat iemand als representant opgesteld voor jou of voor een familielid of ‘iets’ wat van belang is. Het werken met opstellingen is een bijzonder krachtige en diepgaande methode om het verband tussen de oorspronkelijke ingrijpende gebeurtenissen in iemands familiesysteem en de lichamelijke, psychische en relationele problemen zichtbaar te maken.